Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Časté dotazy

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO MÍSTA JEDNÁNÍ U NÁS DLE VAŠEHO VÝBĚRU

Volat můžete na číslo +420 602 181 182, na kterém se spojíte přímo s pracovníkem brněnské kanceláře, který se Vám bude osobně věnovat v rámci všech našich služeb.

Pokud raději komunikujete písemnou formou, v obou případech nám můžete poslat také emailovou zprávu na: info@spolecnostiasidla.cz a my Vám napíšeme zpět.

Load More

Volat můžete na číslo +420 720 966 700, na kterém se spojíte přímo s pracovníkem pražské kanceláře, který se Vám bude osobně věnovat v rámci všech našich služeb.

Pokud raději komunikujete písemnou formou, v obou případech nám můžete poslat také emailovou zprávu na: info@spolecnostiasidla.cz a my Vám napíšeme zpět.

Load More

SLUŽBA SÍDLA

Můžete si vybrat sídlo na adrese Praha, Jeremiášova 2722/2a anebo na adrese Brno, Příkop 838/6 (budova IBC).

Load More

Vše zařídíme okamžitě. Domluvte si s námi předem termín Vaší návštěvy v jedné z našich kanceláří. Přímo na místě s Vámi uzavřeme Smlouvu, vyřídíme první platbu v hotovosti a obdržíte originál Souhlasu s umístěním sídla.

Load More

Určitě ano. V takovém případě Vám zašleme vypracovanou smlouvu k Vašemu podpisu emailem spolu s fakturou pro první účtované období. Po obdržení platby na náš bankovní účet a obdržení Vámi podepsané smlouvy Vám poté individuálním dohodnutým způsobem zašleme originál listiny Souhlasu s umístěním sídla.

Load More

Služba sídla u nás zahrnuje označení prostor sídla Vaším názvem a IČ, správu Vaší příchozí korespondence a též využití kanceláře pro účely jednání se zástupci zejména finančního či živnostenského úřadu (případně úřadem práce, celním úřadem).

Load More

Pokud si budete přát využít kanceláře pro účely obchodních schůzek s Vašimi obchodními partnery, potom Vám poskytneme prostory v režimu krátkodobého využití zasedací místnosti. Tento pronájem zasedací místnosti je zpoplatněn částkou 300 Kč / hodina + DPH, a to v Brně i v Praze, bez ohledu na to, pro jakou adresu jste si u nás službu sídla sjednal. Vždy je však nutné učinit předem u nás dotaz na obsazenost a rezervovat si termín.

Load More

Smlouvu o poskytování sídla uzavíráme standardně na dobu neurčitou. Pokud byste si však přáli nastavit dobu trvání smluvního vztahu individuálně, třeba jen na několik konkrétních měsíců, taktéž je to možné. Zavolejte nám pro bližší informace.

Load More

Smlouvy o poskytování sídla uzavřené s námi na dobu neurčitou máte možnost kdykoliv během trvání smlouvy vypovědět i bez udání důvodu. Je však vždy nutné zaslat nám v písemné podobě výpověď smlouvy podepsanou jednatelem Vaší společnosti. Přijetí výpovědi Vám emailovou zprávou potvrdíme. Od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pak běží smlouvou sjednaná 3 měsíční výpovědní doba a po jejím uplynutí smluvní vztah automaticky skončí.

Load More

Ano. Cena skenování přijaté pošty v běžném množství (do 10 kusů zásilek měsíčně) je zpoplatněna paušální částkou 100 Kč / měsíc. Skenování pošty Vám můžeme poskytnout i na dobu určitou, pokud potřebujete využít třeba jednorázově jen na určitý počet měsíců.

Load More

Nepořizujeme sken obálky. Obdržený dopis pro Vaši společnost diskrétně otevřeme, jeho obsah celý naskenujeme a pošleme Vám ve formátu PDF na Vámi uvedenou emailovou adresu. Tedy máte k dispozici kompletní informace, co je obsahem přijaté zásilky, nikoliv jen naskenovanou obálku. Originály listin obsahu dopisu jsou pak nadále u nás uschovány k Vašemu pozdějšímu vyzvednutí.

Load More

Load More

V průběhu trvání smluvního vztahu budete od nás dostávat všechny faktury a ostatní účetní doklady vždy emailem na emailovou adresu, kterou nám pro tento účel uvedete. Můžete zadat i více adres, třeba současně na Vaši asistentku, Vaši účetní firmu atd. a taktéž je průběžně ohlášením změny přidávat a odebírat.

Load More

Všechny informace ke způsobu zaplacení naleznete vždy podrobně v našem průvodním emailu s každou zaslanou fakturou od nás. Preferujeme úhradu na náš bankovní účet. Avšak na Vaše přání se můžeme domluvit individuálně i na zaplacení v hotovosti u nás v kanceláři.

Load More

Ano, tyto ceny služeb uvádíme bez DPH, tedy bude vždy připočtena DPH ve výši 21%.

Load More

 

SLUŽBA ZALOŽENÍ NOVÉ SPOLEČNOSTI NA MÍRU

Cenu 1.900 Kč + notářské a zákonné poplatky Vám budeme účtovat v případě, že současně využijete pro Vaši nově zakládanou s.r.o. variantu našeho sídla COMFORT nebo EXCLUSIVE, a to s ročním (případně 3 letým) platebním obdobím. Při zvolení pouze měsíční frekvence fakturace služby sídla bude cena za založení nové s.r.o. 4.900 Kč + notářské a zákonné poplatky.

Load More

Notářský poplatek zahrnuje odměnu notáře zejména za sepis Notářského zápisu o založení společnosti a souvisejících dokumentů, úřední ověření podpisů a listin, výpis z rejstříku trestů, vše dle notářského tarifu. Konkrétní jeho výše se odvíjí dle Vámi požadovaného nastavení struktury společnosti, to jest zejména požadovaný počet společníků. Tedy výši notářského a  případného soudního poplatku Vám sdělíme individuálně při vstupním jednání o založení Vaší sro, jakmile budeme mít od Vás všechny údaje k zakládané společnosti. Tyto poplatky zaplatíte přímo v notářské kanceláři. Dále počítejte se správním poplatkem ve výši 1.000 Kč, který se hradí živnostenskému úřadu na místě při ohlašování živností.

Load More

Všechny informace s Vámi projednáme při osobním jednání nebo zašleme předem emailem. Jedná se zejména o tyto údaje: Vámi zvolený název společnosti, adresa sídla, předmět podnikání – živnosti, které budete provozovat, statutární orgán – osoba jednatele, způsob jednání – zda například u více jednatelů jedná zcela každý samostatně nebo společně, osoba společníka, výše základního kapitálu.

Load More

Připravte si hlavně svůj platný průkaz totožnosti, to znamená nejčastěji občanský průkaz a také výpis z rejstříku trestů osoby jednatele ne starší 3 měsíců. Pokud nevyužijete sídlo firmy přímo u nás, pak také Souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem všech vlastníků nemovitosti a originál výpisu z katastru nemovitostí prostor, kam svoji firmu zamýšlíte zasídlit.

Load More

U společností s ručením omezeným je od 01.01.2014 nově stanovena minimální výše vkladu jednoho společníka, tedy i minimální výše základního kapitálu, na pouhou 1 Kč. Avšak doporučujeme zvolit výši alespoň v částce 1.000 Kč nebo například 10.000 Kč.

Load More

Není to nutné vždy. Zákon umožňuje nově od 01.01.2021 společnostem s.r.o., jejichž základní kapitál (to znamená součet vkladů všech společníků) nepřesáhne částku 20.000 Kč, splatit peněžité vklady společníků i jiným způsobem, než-li na bankovní účet. Tedy návštěva banky zcela odpadá. Podrobnější informace Vám poskytneme při osobním jednání.

Load More

Ano. Při vstupním jednání Vás požádáme o zaplacení zúčtovatelné zálohy ve výši 1.000 Kč oproti vystavené zálohové faktuře. Částku chápejte zejména z důvodu právní jistoty pro závaznou rezervaci termínu a přípravu listin v notářské kanceláři. Zálohu nám můžete zaplatit u nás v kanceláři hotově oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem.
Při konečném vyúčtování služby Vám bude tato záloha 1.000 Kč samozřejmě odečtena z celkové ceny k doplacení.

Load More

Vámi zvolené živnosti můžete ohlásit / registrovat si na kterémkoliv živnostenském úřadě v republice. Správní poplatek, který uhradíte na místě na úřadě při ohlašování živnosti, je ve výši 1.000 Kč.

Load More

Právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, to znamená například společnosti s ručením omezeným, přiděluje IČO příslušný rejstříkový soud. Své IČO tak uvidíte zapsané na webu justice ihned po zápisu Vaší nové společnosti do obchodního rejstříku.

Load More

Heslo do datové schránky obdržíte automaticky formou doporučeného dopisu od Ministerstva vnitra na adresu trvalého bydliště jednatele společnosti po provedení zápisu nové firmy do obchodního rejstříku, zpravidla během jednoho týdne po zápisu Vaší nové s.r.o. do obchodního rejstříku.

Load More

Ano, tyto ceny služeb uvádíme bez DPH, tedy bude vždy připočtena DPH ve výši 21%.

Load More

Oba dokumenty mají formu notářského zápisu. Rozdíl spočívá v tom, že zakladatelská listina se sepisuje v případě, že společnost zakládá pouze jedna osoba (jeden společník). Pokud společnost zakládá více osob (více společníků), uzavírá se společenská smlouva, která současně upraví vztahy uvnitř společnosti.

Load More

SLUŽBA PRODEJE READY MADE SPOLEČNOSTÍ

Ready made je společnost, v našem případě s.r.o., kterou jsme Notářským zápisem založili, provedli u ní registraci živnosti volné a splatili plně základní kapitál. Existenci a nastavení každé takové naší ready made společnosti si můžete kdykoliv pohodlně sami ověřit v obchodním rejstříku zde : https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
Ve Sbírce listin na webu justice naleznete také vloženou Zakladatelskou listinu ve formě Notářského zápisu, kde si můžete přečíst celé nastavení struktury dané konkrétní ready made firmy.
Společnost ready made má také aktivní datovou schránku. Nevykonává však zcela žádnou činnost, nemá obchodní minulost, nemá pohledávky ani závazky a čeká na převod podílu na nového společníka – na budoucího podnikatele.

Load More

Cenu 11.900 Kč Vám budeme účtovat v případě, že současně zachováte u převáděné s.r.o. adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku a využijete variantu našeho sídla COMFORT nebo EXCLUSIVE s ročním (případně 3 letým) platebním obdobím.

Load More

Samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnu změnit nastavení společnosti libovolně dle Vašich potřeb. Ke změnám znění zakladatelské listiny jako je například název, obec sídla, počet jednatelů, počet společníků, navýšení základního kapitálu je pak zapotřebí nechat vyhotovit notářský zápis.
V tuto chvíli nabízíme proto pro zjednodušení a urychlení procesu prodeje budoucímu podnikateli naše ready made společnosti v podobě beze změn. Jsou tedy nachystané pouze na změnu osoby jednatele a osoby společníka. Pokud si přejete mít hned například svůj vlastní název společnosti, svoje vlastní sídlo, více společníků, více jednatelů, vyšší základní kapitál, rádi Vám založíme novou společnost s.r.o. přímo Vám na míru. Zavolejte nám pro bližší informace.

Load More

Všechny informace s Vámi projednáme při osobním jednání nebo zašleme předem emailem. Jedná se zejména o údaje o osobě nového jednatele a osobě nového společníka (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, národnost).

Load More

Připravte si hlavně svůj platný průkaz totožnosti, to znamená nejčastěji občanský průkaz. Osoby s trvalým pobytem mimo ČR budou potřebovat výpis z rejstříku trestů ze své mateřské země (ze země, kde mají trvalý pobyt) přeložený do jazyka české (pouze občanů Slovenska se překlad netýká).

Load More

Podání Návrhu na zápis změn se všemi potřebnými přílohami včetně úhrady soudního poplatku zajistíme u místně příslušného rejstříkového soudu pro Vás my. Výše soudního poplatku je uvedena na našem webu.

Load More

Kontakty

Klientské centrum Brno

Příkop 6 – Budova IBC
602 00 Brno
Tel.: +420 602 181 182
E-mail: info@spolecnostiasidla.cz

Klientské centrum Praha

Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha 13
Tel.: +420 720 966 700
E-mail: info@spolecnostiasidla.cz