Časté dotazy

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO MÍSTA JEDNÁNÍ U NÁS DLE VAŠEHO VÝBĚRU

Volat můžete na číslo +420 602 181 182, na kterém se spojíte přímo s pracovníkem brněnské kanceláře, který se Vám bude osobně věnovat v rámci všech našich služeb.

Pokud raději komunikujete písemnou formou, v obou případech nám můžete poslat také emailovou zprávu na: info@spolecnostiasidla.cz a my Vám napíšeme zpět.

Load More

Volat můžete na číslo +420 720 966 700, na kterém se spojíte přímo s pracovníkem pražské kanceláře, který se Vám bude osobně věnovat v rámci všech našich služeb.

Pokud raději komunikujete písemnou formou, v obou případech nám můžete poslat také emailovou zprávu na: info@spolecnostiasidla.cz a my Vám napíšeme zpět.

Load More

SLUŽBA SÍDLA

Samozřejmě. Myslíme i na klienty, kteří ocení například předávání příchozích listovních zásilek v elektronické formě na email, uvítají kancelářské zázemí a administrativní podporu, či službu v režimu živé externí asistentky 🙂
V tom případě je pro Vás vhodná služba sídla ve variantě VIP PREMIUM. Její kompletní popis naleznete na našem webu v samostatné záložce anebo nám jednoduše zavolejte. Rádi sdělíme vše související.

Load More

Můžete si vybrat sídlo na adrese Praha, Jeremiášova 2722/2a anebo na adrese Brno, Příkop 838/6 (budova IBC).

Load More

Vše zařídíme okamžitě. Domluvte si s námi předem termín Vaší návštěvy v jedné z našich kanceláří. Přímo na místě s Vámi uzavřeme Smlouvu, vyřídíme první platbu v hotovosti a obdržíte originál Souhlasu s umístěním sídla.

Load More

Určitě ano. V takovém případě Vám zašleme vypracovanou smlouvu k Vašemu podpisu emailem spolu s fakturou pro první účtované období. Po obdržení platby na náš bankovní účet a obdržení Vámi podepsané smlouvy Vám poté individuálním dohodnutým způsobem zašleme originál listiny Souhlasu s umístěním sídla.

Load More

Služba sídla u nás zahrnuje označení prostor sídla Vaším názvem a IČ, správu Vaší příchozí korespondence a též využití kanceláře pro účely jednání se zástupci zejména finančního či živnostenského úřadu (případně úřadem práce, celním úřadem).

Load More

Pokud si budete přát využít kanceláře pro účely obchodních schůzek s Vašimi obchodními partnery, potom Vám poskytneme prostory v režimu krátkodobého využití zasedací místnosti. Tento pronájem zasedací místnosti je zpoplatněn částkou 300 Kč / hodina + DPH, a to v Brně i v Praze, bez ohledu na to, pro jakou adresu jste si u nás službu sídla sjednal. Vždy je však nutné učinit předem u nás dotaz na obsazenost a rezervovat si termín.

Load More

Smlouvu o poskytování sídla uzavíráme standardně na dobu neurčitou. Pokud byste si však přáli nastavit dobu trvání smluvního vztahu individuálně, třeba jen na několik konkrétních měsíců, taktéž je to možné. Zavolejte nám pro bližší informace.

Load More

Smlouvy o poskytování sídla uzavřené s námi na dobu neurčitou máte možnost kdykoliv během trvání smlouvy vypovědět i bez udání důvodu. Je však vždy nutné zaslat nám v písemné podobě výpověď smlouvy, a to datovou schránkou (ID naší datové schránky: xfq7q4x). Poštovní datová zpráva plnohodnotně nahrazuje doporučený dopis. Od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pak běží smlouvou sjednaná 3 měsíční výpovědní doba a po jejím uplynutí smluvní vztah automaticky skončí.

Load More

Ano. Cena skenování přijaté pošty v běžném množství (do 10 kusů zásilek měsíčně) je zpoplatněna paušální částkou 100 Kč / měsíc. Skenování pošty Vám můžeme poskytnout i na dobu určitou, pokud potřebujete využít třeba jednorázově jen na určitý počet měsíců.

Load More

Nepořizujeme sken obálky. Obdržený dopis pro Vaši společnost diskrétně otevřeme, jeho obsah celý naskenujeme a pošleme Vám ve formátu PDF na Vámi uvedenou emailovou adresu. Tedy máte k dispozici kompletní informace, co je obsahem přijaté zásilky, nikoliv jen naskenovanou obálku. Originály listin obsahu dopisu jsou pak nadále u nás uschovány k Vašemu pozdějšímu vyzvednutí.

Load More

Load More

V průběhu trvání smluvního vztahu budete od nás dostávat všechny faktury a ostatní účetní doklady vždy emailem na emailovou adresu, kterou nám pro tento účel uvedete. Můžete zadat i více adres, třeba současně na Vaši asistentku, Vaši účetní firmu atd. a taktéž je průběžně ohlášením změny přidávat a odebírat.

Load More

Všechny informace ke způsobu zaplacení naleznete vždy podrobně v našem průvodním emailu s každou zaslanou fakturou od nás. Preferujeme úhradu na náš bankovní účet. Avšak na Vaše přání se můžeme domluvit individuálně i na zaplacení v hotovosti u nás v kanceláři.

Load More

Ano, tyto ceny služeb uvádíme bez DPH, tedy bude vždy připočtena DPH ve výši 21%.

Load More

SLUŽBA ZALOŽENÍ NOVÉ SPOLEČNOSTI NA MÍRU

Vstupní jednání s Vámi a vstupní poradenství, nastavení struktury Vaší zakládané společnosti, prověření průchodnosti Vámi zvoleného názvu, rezervaci termínů a všech procesů u notáře včetně našeho osobního doprovodu do notářské kanceláře a přítomnosti při jednání, přímý zápis nové společnosti do obchodního rejstříku a získání IČ obratem. Rovněž pro Vás vypracujeme Smlouvu o poskytování sídla a důležitou listinu Souhlas s umístěním sídla opatřenou ověřovací doložkou.

Load More

Stanovení ceny našich služeb specifikovaných v předcházející odpovědi se odvíjí zejména od složitosti struktury nové společnosti a úkonů, které s tímto následně souvisejí. Klienty nejvíce využívanou formou zakládané nové společnosti je jednoduchá s.r.o. s jedním zakladatelem a jedním jednatelem, základním kapitálem ve výši do 20.000 Kč a samozřejmě s využitím naší adresy sídla 🙂 V tomto případě činí cena za naše služby založení nové firmy 1.900 Kč. Požádáme Vás také o úhradu za službu sídla u nás, avšak zde máme pro Vás bonus v podobě 3 měsíců sídla navíc zdarma. Služby pana notáře uhradíte poté přímo na základě vyúčtování notářské kanceláře.

Load More

Všechny informace s Vámi projednáme při osobním jednání nebo zašleme předem emailem. Jedná se zejména o tyto údaje: Vámi zvolený název společnosti, adresa sídla, předmět podnikání – živnosti, které budete provozovat, statutární orgán – osoba jednatele, způsob jednání – zda například u více jednatelů jedná zcela každý samostatně nebo společně, osoba společníka, výše základního kapitálu.

Load More

U společností s ručením omezeným je od 01.01.2014 nově stanovena minimální výše vkladu jednoho společníka, tedy i minimální výše základního kapitálu, na pouhou 1 Kč. Avšak doporučujeme zvolit výši alespoň v částce 1.000 Kč nebo například 10.000 Kč.

Load More

Není to nutné vždy. Zákon umožňuje nově od 01.01.2021 společnostem s.r.o., jejichž základní kapitál (to znamená součet vkladů všech společníků) nepřesáhne částku 20.000 Kč, splatit peněžité vklady společníků i jiným způsobem, než-li na bankovní účet. Tedy návštěva banky zcela odpadá. Podrobnější informace Vám poskytneme při osobním jednání.

Load More

Vámi zvolené živnosti můžete ohlásit / registrovat si na kterémkoliv živnostenském úřadě v republice. Správní poplatek, který uhradíte na místě na úřadě při ohlašování živnosti, je ve výši 1.000 Kč.

Load More

Právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, to znamená například společnosti s ručením omezeným, přiděluje IČO příslušný rejstříkový soud. Své IČO tak uvidíte zapsané na webu justice ihned po zápisu Vaší nové společnosti do obchodního rejstříku.

Load More

Heslo do datové schránky obdržíte automaticky formou doporučeného dopisu od Ministerstva vnitra na adresu trvalého bydliště jednatele společnosti po provedení zápisu nové firmy do obchodního rejstříku, zpravidla během jednoho týdne po zápisu Vaší nové s.r.o. do obchodního rejstříku.

Load More

Oba dokumenty mají formu notářského zápisu. Rozdíl spočívá v tom, že zakladatelská listina se sepisuje v případě, že společnost zakládá pouze jedna osoba (jeden společník). Pokud společnost zakládá více osob (více společníků), uzavírá se společenská smlouva, která současně upraví vztahy uvnitř společnosti.

Load More

SLUŽBA PRODEJE READY MADE SPOLEČNOSTÍ

Ready made je společnost, v našem případě s.r.o., kterou jsme Notářským zápisem založili, provedli u ní registraci živnosti volné a splatili plně základní kapitál. Existenci a nastavení každé takové naší ready made společnosti si můžete kdykoliv pohodlně sami ověřit v obchodním rejstříku zde : https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
Ve Sbírce listin na webu justice naleznete také vloženou Zakladatelskou listinu ve formě Notářského zápisu, kde si můžete přečíst celé nastavení struktury dané konkrétní ready made firmy.
Společnost ready made má také aktivní datovou schránku. Nevykonává však zcela žádnou činnost, nemá obchodní minulost, nemá pohledávky ani závazky a čeká na převod podílu na nového společníka – na budoucího podnikatele.

Load More

Cenu 9.900 Kč Vám budeme účtovat v případě, že současně zachováte u převáděné s.r.o. adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku a využijete variantu našeho sídla COMFORT nebo EXCLUSIVE s ročním (případně 3 letým) platebním obdobím.

Load More

Samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnu změnit nastavení společnosti libovolně dle Vašich potřeb. Ke změnám znění zakladatelské listiny jako je například název, obec sídla, počet jednatelů, počet společníků, navýšení základního kapitálu je pak zapotřebí nechat vyhotovit notářský zápis.
V tuto chvíli nabízíme proto pro zjednodušení a urychlení procesu prodeje budoucímu podnikateli naše ready made společnosti v podobě beze změn. Jsou tedy nachystané pouze na změnu osoby jednatele a osoby společníka. Pokud si přejete mít hned například svůj vlastní název společnosti, svoje vlastní sídlo, více společníků, více jednatelů, vyšší základní kapitál, rádi Vám založíme novou společnost s.r.o. přímo Vám na míru. Zavolejte nám pro bližší informace.

Load More

Všechny informace s Vámi projednáme při osobním jednání nebo zašleme předem emailem. Jedná se zejména o údaje o osobě nového jednatele a osobě nového společníka (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, národnost).

Load More

Připravte si hlavně svůj platný průkaz totožnosti, to znamená nejčastěji občanský průkaz. Osoby s trvalým pobytem mimo ČR budou potřebovat výpis z rejstříku trestů ze své mateřské země (ze země, kde mají trvalý pobyt) přeložený do jazyka české (pouze občanů Slovenska se překlad netýká).

Load More

Podání Návrhu na zápis změn se všemi potřebnými přílohami včetně úhrady soudního poplatku zajistíme u místně příslušného rejstříkového soudu pro Vás my. Výše soudního poplatku je uvedena na našem webu.

Load More

Ano. Jakmile si u nás vyberete konkrétní ready made společnost pro převod, požádáme Vás o zaplacení nevratné rezervační zálohy ve výši 5.000 Kč oproti vystavené zálohové faktuře.
Zaplatit můžete u nás v kanceláři hotově oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem.
Při konečném vyúčtování převodu podílu Vám bude tato záloha 5.000 Kč samozřejmě odečtena z celkové ceny k doplacení.
V případě nezaplacení zálohy v termínu splatnosti vrátíme Vámi vybranou ready made společnost zpět do nabídky pro další zájemce.
Pokud nám uhradíte rezervační zálohu a přesto z Vaší strany nedojde následně nejpozději do 30-ti kal. dnů k předání potřebných podkladů pro vypracování listin a k podpisu všech listin souvisejících s převodem podílu společnosti ready made, částka 5.000 Kč bude vyúčtována jako smluvní pokuta a ready made společnost bude uvolněna pro další zájemce.

Load More

 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti Companies and Offices, a.s., identifikační číslo: 24183792, se sídlem Praha, Za zámečkem 745/17, PSČ 158 00, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

1.2. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

II. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

2.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Zájemce souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede zájemce dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely interní či předání těchto údajů poskytovatelům za účelem vyřízení poptávky zájemce a také zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Zároveň zájemce tímto prohlašuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi v plné šíři.

2.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.

2.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby společnosti či poskytovatele.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.

2.8. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat společnost, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení
– požadovat, aby společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstranili takto vzniklý stav

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.9. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

III. Rezervační systém a úhrada záloh

3.1. Zájemce prohlašuje, že po zaplacení zálohy jsou veškeré jím objednané služby závazné.

3.2. Zájemce souhlasí s tím, že společnost ready made mu bude rezervována po dobu 30-ti kal. dnů ode dne zaplacení rezervační zálohy v celé výši. Zájemce se zavazuje v této 30-ti denní lhůtě uzavřít svým podpisem smlouvy vše potřebné pro převod podílu v dané společnosti. V případě, že na straně zájemce k podpisu potřebných listin  ve stanovené lhůtě nedojde, zaplacená rezervační záloha se stává smluvní pokutou a takto bude zájemci vyúčtována. Rezervace společnosti ready made bude zároveň zrušena a společnost bude uvolněna pro dalšího klienta.

3.3. Jako smluvní pokuta bude zájemci vyúčtována také jakákoliv jiná zaplacená záloha na jím objednané služby, například založení nové společnosti s.r.o. na míru, a to v případě, pokud se zájemce ocitne po dobu více než 30-ti kal. dnů v prodlení s dodáním potřebných podkladů, listin, či se stane zcela nekontaktní.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podmínek vyžadují písemnou formu. V nejasnostech je potřeba podmínky vykládat dle jejich podstaty a smyslu. Žádné ustanovení podmínek není neplatné pro chyby v psaní a počtech, je-li význam tohoto ustanovení nepochybný. Obě strany tímto prohlašují, že uzavřeli podmínky bez nátlaku a ze své svobodné vůle.

Load More

 
 
DALŠÍ DOTAZY

Určitě ano. Můžeme na vstupu učinit veškerá nastavení Vaší datové schránky a poté externě za Vás provádět kontrolu příchozích datových zpráv. Dohodnutým způsobem (email, SMS) Vás budeme informovat o každé nově příchozí datové zprávě. Nezapomeňte však, že takováto datová zpráva se považuje 10. dnem po jejím odeslání za doručenou i v případě, že si ji oprávněný zástupce (například v případě s.r.o. jednatel) přihlášením své osoby do datové schránky nevyzvedne. Po našem oznámení o nové příchozí zprávě máte možnost si sám v čase zprávu dle svého uvážení přihlášením vyzvednout. Anebo na základě Vašeho přání a dohody můžeme přijaté dokumenty ve Vaší datové schránce po obdržení rovnou vyzvednout my a zaslat Vám je na Váš email. Pokud potřebujete příležitostně (do 5-ti zpráv měsíčně) ze své datové schránky zprávy také posílat, můžete nám svěřit i správu odchozích zpráv dle Vašeho pokynu. V případě odeslání zprávy Vám pro Vaši jistotu vždy zašleme na email potvrzení o odeslání. Samozřejmě ve všech případech máte nadále trvale do Vaší datové schránky neomezený přístup. Cena za správu Vaší datové schránky je měsíčně 200 Kč + DPH a můžete si ji sjednat na libovolný počet měsíců, klidně třeba jen na jeden po dobu Vaší dovolené 🙂

Load More

 
 

Kontakty

Klientské centrum Brno

Příkop 6 – Budova IBC
602 00 Brno
Tel.: +420 602 181 182
E-mail: info@spolecnostiasidla.cz

Klientské centrum Praha

Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha 13
Tel.: +420 720 966 700
E-mail: info@spolecnostiasidla.cz