Rozhodnu se v průběhu trvání smlouvy pro její ukončení. Co mám v takovém případě učinit?

Smlouvy o poskytování sídla uzavřené s námi na dobu neurčitou máte možnost kdykoliv během trvání smlouvy vypovědět i bez udání důvodu. Je však vždy nutné zaslat nám v písemné podobě výpověď smlouvy podepsanou jednatelem Vaší společnosti. Přijetí výpovědi Vám emailovou zprávou potvrdíme. Od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pak běží smlouvou sjednaná 3 měsíční výpovědní doba a po jejím uplynutí smluvní vztah automaticky skončí.

Author

Spolecnostiasidla

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.