Rozhodnu se v průběhu trvání smlouvy pro její ukončení. Co mám v takovém případě učinit?

Smlouvy o poskytování sídla uzavřené s námi na dobu neurčitou máte možnost kdykoliv během trvání smlouvy vypovědět i bez udání důvodu. Je však vždy nutné zaslat nám v písemné podobě výpověď smlouvy, a to datovou schránkou (ID naší datové schránky: xfq7q4x). Poštovní datová zpráva plnohodnotně nahrazuje doporučený dopis. Od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pak běží smlouvou sjednaná 3 měsíční výpovědní doba a po jejím uplynutí smluvní vztah automaticky skončí.

Author

Spolecnostiasidla

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *