Nemám čas kontrolovat si svoji datovou schránku. Můžete mi s tímto pomoci?

Určitě ano. Můžeme na vstupu učinit veškerá nastavení Vaší datové schránky a poté externě za Vás provádět kontrolu příchozích datových zpráv. Dohodnutým způsobem (email, SMS) Vás budeme informovat o každé nově příchozí datové zprávě. Nezapomeňte však, že takováto datová zpráva se považuje 10. dnem po jejím odeslání za doručenou i v případě, že si ji […]

Úplné znění

I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti Companies and Offices, a.s., identifikační číslo: 24183792, se sídlem Praha, Za zámečkem 745/17, PSČ 158 00, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. 1.2. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. II. Ochrana […]

Platí se pro závaznou rezervaci ready made firmy u Vás nějaký rezervační poplatek?

Ano. Jakmile si u nás vyberete konkrétní ready made společnost pro převod, požádáme Vás o zaplacení nevratné rezervační zálohy ve výši 5.000 Kč oproti vystavené zálohové faktuře. Zaplatit můžete u nás v kanceláři hotově oproti příjmovému dokladu nebo bankovním převodem. Při konečném vyúčtování převodu podílu Vám bude tato záloha 5.000 Kč samozřejmě odečtena z celkové […]

Кто обеспечит полную подачу документов, связанных с передачей акций – покупкой готовой компании в регистрационный суд?

Мы организуем для Вас подачу Заявления о регистрации изменений со всеми необходимыми приложениями, включая оплату судебного сбора, в местный соответствующий регистрационный суд. Размер судебного сбора указан на нашем веб-сайте.

Какие документы мне необходимо подготовить для приобретения фирмы ready made?

Подготовьте прежде всего действительное удостоверение личности, у иностранных лиц чаще всего это заграничный паспорт. Лицам, постоянно проживающим за пределами Чешской Республики, потребуется выписка из реестра судимостей из страны происхождения (страны постоянного проживания), переведенная на чешский язык (перевод не требуется только для граждан Словакии).

Какую информацию мне необходимо подготовить для покупки фирмы ready made?

Всю информацию мы обсудим с Вами лично или заранее отправим Вам вопросы по электронной почте. В частности, это информация о новом управляющем директоре и новом участнике (имя, фамилия, дата и место рождения, место жительства, гражданство).

Можно изменить название, место нахождения, количество управляющих директоров, расширить предмет бизнеса?

Разумеется, Вы можете в любое время в будущем изменить параметры фирмы в соответствии с Вашими потребностями. Изменения в содержании учредительного документа, такие как название, населенный пункт зарегистрированного места нахождения, количество управляющих директоров, количество участников, увеличение уставного капитала требуют оформления в виде нотариального протокола. Поэтому в настоящее время, чтобы упростить и ускорить процесс продажи для будущего […]

Какой тип места нахождения необходимо использовать, чтобы получить готовую фирму по итоговой цене 11 900 CZK?

Мы взыщем с Вас стоимость 11 900 CZK, если Вы сохраните зарегистрированный в Торговом реестре адрес места нахождения переданного Вам ООО и будете использовать вариант COMFORT или EXCLUSIVE с годовым (или 3-летним) периодом оплаты.

Что такое фирма ready made – «готовая компания»?

Готовая компания – это компания, в нашем случае общество с ограниченной ответственностью, которую мы учредили посредством Нотариального протокола, зарегистрировали ее предпринимательскую деятельность как свободную и полностью внесли уставный капитал. Существование и создание каждой из наших готовых компаний можно в любое время проверить в Торговом реестре по ссылке: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma В Сборнике актов на сайте Министерства юстиции […]

В чем разница между Учредительным документом и Учредительным договором?

Оба документа оформляются в виде нотариального протокола. Разница заключается в том, что Учредительный документ составляется, если фирма учреждается только одним лицом (одним учредителем). Если фирма учреждается несколькими лицами (более чем одним учредителем), заключается Учредительный договор, который регулирует отношения внутри фирмы.